trupi

1. Trupia cera, twarz «blada cera, blada wychudła twarz»: Jego trupia twarz rozciągnęła się nagle w grymasie, który miał oznaczać radość. B. Czeszko, Pokolenie.
2. Trupi blask, trupie światło «blady, zimny blask, blade, zimne światło»: Ledwie długi wąż baterii wypełzł spośród drzew na otwartą przestrzeń, nowa rakieta trysnęła w pobliżu, oświetlając nas na moment swym trupim blaskiem. J. J. Szczepański, Jesień.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • trupi — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. trup: Trupi zapach. Trupia bladość. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trupi — przym. od trup Trupi odór, zaduch. ∆ Trupia głowa, główka «czaszka człowieka martwego, nie okryta mięśniami i skórą; rysunek lub inne wyobrażenie tej czaszki, pojmowane jako symbol śmierci» ∆ pot. Jad trupi «alkaloidy rozkładające związki… …   Słownik języka polskiego

  • trupi — trupùs, trupi̇̀ bdv. Péršalusi dúona trupi̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Trupi — Acacia (C) …   EthnoBotanical Dictionary

  • trupišius — trupìšius sm. (2) NdŽ, Kp, Lnkv, Klov, Nj, Bsg valgis iš duonos, įtrupintos į pasaldintą vandenį (ar pieną), mutinys, garmutė: Trupìšių trupinas, kai šilta, ir valgo Rz. Trupìšiaus i dabar kožną vasarą pasidarom Šd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trupišis — trupìšis sm. (2); MitI236, LsB599 žr. trupišius: Šiandien pasnykas, eik įsitrupyk trupìšio ir pavalgysi Šd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trupimas — trupi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trupižis — trupìžis sm. (2) Sml žr. trupišius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • troupial — /ˈtrupiəl/ (say troohpeeuhl) noun 1. a medium sized black and orange bird, Icterus icterus, of South America. 2. any of various closely related American birds of the family Fringillidae, including the American blackbirds and orioles. {French… …   Australian English dictionary

  • trupus — trupùs, ì adj. (4) 1. SD116, MŽ329, Kos56, N, I, K, LL68, Š, J.Jabl, Rtr, BŽ495, DŽ, NdŽ, OGLII57, KŽ, Mrj, Lnkv, Jnšk, Srv, Tvr žr. trapus 1: Skriaudus, minkštas, trupus SD165. Trupus, skalus akmuo R307, MŽ411. Siera, pas mus perkama, yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.